QUY ĐỊNH TUYỂN SINH

Năm học 2013 - 2014, Mầm Non Tư Thục CHIẾC LÁ NHỎ tuyển sinh các lứa tuổi từ 18 tháng đến 4 tuổi. Tuổi xếp lớp được tính kể từ ngày năm học mới bắt đầu: ngày 1 tháng 8 năm 2013.

Theo đó:

- Nhà trẻ (18 đến 24 tháng tuổi): bé có năm sinh từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012.

- Nhà trẻ (24 đến 36 tháng tuổi): bé có năm sinh từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 7 năm 2011.

- Mẫu giáo bé (3 tuổi): bé có năm sinh từ tháng tháng 1 đến tháng 12 năm 2010.

- Mẫu giáo nhỡ (4 tuổi): bé có năm sinh từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009.

- Mẫu giáo lớn (5 tuổi): bé có năm sinh từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2008.