HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Quý phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ sau để nộp cùng hồ sơ khi làm thủ tục nhập học cho bé.
>> PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
>> DANH MỤC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ
>> ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN BẰNG XE BUÝT
>> ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG NHÓM

HỒ SƠ TIẾP NHẬN BÉ
Quý phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sau để nộp cùng hồ sơ tiếp nhận bé. 
>> DANH MỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC
>> PHIẾU TIẾP NHẬN HỌC SINH
>> PHIẾU VÀO LỚP